Sinaleri Opleidignen op Facebook

Online klachtenformulier

Laat ons weten. Alleen zo leren wij om het nog beter te doen.

Sinaleri Opleidingen werkt steeds aan kwaliteitsverbeteringen om zo nog beter aan uw wensen tegemoet te kunnen komen. Als om wat voor reden dan ook onze service niet voldoet aan uw wensen horen wij dat graag. Door het invullen van het klachtformulier levert u een belangrijke bijdrage aan de kwaliteiten van onze services en diensten.


Uw gegevensUw klacht