Sinaleri Opleidignen op Facebook
Module:
Bedrijfsadministratie N5
Niveau:
Prijs:
€ 629,00 ex. Btw
Duur:
12 weken*

Module

Bedrijfsadministratie N5

Bedrijfs-
administratie N5

Een erkende opleiding op mbo 5-niveau uit de diplomalijn Financieel-Administratief.

Open Leercentrum Klassikaal In-Company

Bedrijfsadministrateur

Met de module Bedrijfsadministratie niveau 5 van Sinaleri Opleidingen leer je om zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrekking tot bijvoorbeeld kostenbudgettering, kostenplaatmethode, activity bases costing en leasing. Je leert daarnaast de belangrijkste begrippen van een ERP-systeem. Door deze kennis kan de bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken over de bedrijfsadministratie van een organisatie.

Bedrijfsadministratie N5

De module Bedrijfsadministratie N5 is ontwikkeld aan de hand van de eisen van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens en sluit aan bij het nieuwste examenprogramma. De lesstof is dus zeer up-to-date en de volledige examenstof wordt behandeld.

Moderne Bedrijfsadministratie

In combinatie met Belastingwetgeving niveau 5, Financiering niveau 5 en Kostencalculatie niveau 5 levert dit certificaat jou het diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) op.

Examen en certificaat

Deze module wordt afgesloten met een examen bij Sinaleri Opleidingen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op het erkende certificaat Bedrijfsadministratie N5.

Assocatie: wil je examen doen bij de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens? Klik dan hier voor meer informatie.

Inhoud module

In deze module komen onder andere de volgende onderwerpen aanbod:

Kosten en waardebegrippen - Kostensoorten - Kostenbudgettering - Kostenbewaking - Maken van kostencalculaties - Optimaliseringsvraagstrukken oplossen - Balanced scorecard - Oefenen examen Associatie

Extra informatie

Cursustijden: zie informatie OLC
Lesmateriaal: inbegrepen
Groepsgrootte: max. 8 personen
Huur laptop: ja, € 75,00*BelastingdienstBelastingdienst

De kosten voor een cursus en/of opleiding zijn voor een belangrijk deel aftrekbaar voor belasting. Hiermee komen de totale kosten aanzienlijk lager uit! Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de belastingdienst of neem contact met ons op.

Meer informatie Contact met onsSinaleri Opleidingen - Meer dan 60 opleidingenLesmateriaal

Voor de cursussen en/of opleidingen heb je geen extra leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen heeft alle van belang zijnde lesstof in de lessen opgenomen. Voor aanvang ontvang je een lesmap om al het lesmateriaal in te bewaren.