Sinaleri Opleidignen op Facebook
Module:
Belastingwetgeving N5
Niveau:
Prijs:
€ 629,00 ex. Btw
Duur:
12 weken*

Belangrijkste wetten en bepalingen

Met de module Belastingwetgeving niveau 5 van Sinaleri Opleidingen leer je de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet op de loonbelasting uit 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de belangrijkste wetten en plichten van de in Nederland gevestigde ondernemers.

Belastingwetgeving N5

De module Belastingwetgeving N5 is ontwikkeld aan de hand van de eisen van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens en sluit aan bij het nieuwste examenprogramma. De lesstof is dus zeer up-to-date en de volledige examenstof wordt behandeld.

Moderne Bedrijfsadministratie

In combinatie met Bedrijfsadministratie niveau 5, Financiering niveau 5 en Kostencalculatie niveau 5 levert dit certificaat jou het diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) op.

Examen en certificaat

Deze module wordt afgesloten met een examen bij Sinaleri Opleidingen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op het erkende certificaat Belastingwetgeving N5.

Assocatie: wil je examen doen bij de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens? Klik dan hier voor meer informatie.

Inhoud module

In deze module komen onder andere de volgende onderwerpen aanbod:

Verschillende belastingen - Algemene wet inzake - Rijkbelastingen omschrijven - Loonbelastingen - Werkkostenregeling - Eindheffing - Inkomstenbelasting 2001 - Belastingtarieven per box - Verliesrekening - Oefenen examen Associatie

Extra informatie

Cursustijden: zie informatie OLC
Lesmateriaal: inbegrepen
Groepsgrootte: max. 8 personen
Huur laptop: ja, € 75,00*BelastingdienstBelastingdienst

De kosten voor een cursus en/of opleiding zijn voor een belangrijk deel aftrekbaar voor belasting. Hiermee komen de totale kosten aanzienlijk lager uit! Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de belastingdienst of neem contact met ons op.

Meer informatie Contact met onsSinaleri Opleidingen - Meer dan 60 opleidingenLesmateriaal

Voor de cursussen en/of opleidingen heb je geen extra leerboeken nodig. Sinaleri Opleidingen heeft alle van belang zijnde lesstof in de lessen opgenomen. Voor aanvang ontvang je een lesmap om al het lesmateriaal in te bewaren.